Privacy Beleid

1. PERSOONSGEGEVENS
Anique Smeets Photography kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Anique Smeets Photography, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Anique Smeets Photographie verstrekt. Anique Smeets Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
1.1 Uw voor- en achternaam
1.2 Uw adresgegevens
1.3 Uw telefoonnummer
1.4 Uw e-mailadres
1.5 Uw IP-adres
1.6 Uw foto's 

2. WAAR ZIJN DE GEGEVENS VOOR NODIG
Anique Smeets Photography verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Anique Smeets Photography uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit fotografische dienstverlening.

3. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD
Anique Smeets Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw foto's die na de reportage gemaakt zijn worden 6 maanden bewaard en de foto's die U zelf heeft uitgekozen en die bewerkt zijn worden altijd bewaard. Zo kunt U altijd Uw foto's opnieuw opvragen wanneer U deze om technische redenen bent verloren. De foto's worden verwijderd wanneer U Anique Smeets Photography daartoe verzoekt of wanneer Anique Smeets Photography wordt beëindigd. 

4. DELEN MET ANDEREN 
Anique Smeets Photography verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De foto's waaruit U uw selectie kunt maken worden gedeeld met Pixieset. Uw naam en email adres worden ook gedeeld met Pixieset. Hierop is deze privacy verklaring van toepassing.
Het versturen van de bewerkte foto’s gaat via wetransfer. Wetransfer slaat ook uw email adres op. Hierop is deze privacy verklaring van toepassing.

5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Anique Smeets Photography worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Anique Smeets Photography gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

6. PORTRETRECHT
Anique Smeets Photography mag foto's waar U kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming gebruiken op onder andere de website en social media. Deze toestemming vraagt Anique Smeets Photography na de fotoreportage. Voor publicaties ed. zal Anique Smeets Photography U ook altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto's mogen ten alle tijden door Anique Smeets Photography gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

7. COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins. 

Deze website is gemaakt via Strato. Strato slaat uw IP-Adres op en verzameld data voor de bezoekersaantallen, welke pagina's veel bezocht worden e.d.. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 

8. BEVEILIGEN 
Anique Smeets Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Anique Smeets Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Anique Smeets Photography

www.aniquesmeetsphotography.nl is een website van Anique Smeets Photography

 
 
E-mailen
Instagram